ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Π.Σ.Σ.ΑΣ. 19/12/2017

 

                                                                                                                                     Αθήνα, 19/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που έγινε την 13/12/2017, εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει τον Σύνδεσμο για την επόμενη διετία. Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως :

1. ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ         : ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ           : ΤΑΜΙΑΣ

5. ΦΥΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                        : ΜΕΛΟΣ

6. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                   : ΜΕΛΟΣ

7. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         : ΜΕΛΟΣ

Το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με όλους τους αρμοδίους φορείς – τις Αρχές και τις Εταιρείες, θα εργασθεί για την βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος του Συντονιστή αλλά και όλης της Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ