ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

                                       

 

δελτιο τυπου

εκπαιδευτικη συνεργασΙα του ειασ με το

οικονομικο πανεπιστημιο αθηνων

 

Επικαιροποιείται και ενδυναμώνεται περαιτέρω η εκπαιδευτική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Diplomain Business Administration.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Εταιριών, Ασφαλιστικών και άλλων, σε στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency, Mgrs, Unit Mgrs, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), καθώς και σε ενδιαφερομένους να αποκτήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξέχοντα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταξύ των ενοτήτων του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και αυτές της Ηγεσίας, της Ανάπτυξης Πωλήσεων και του Marketing Υπηρεσιών, της Στρατηγικής και της λήψης Αποφάσεων, της Επικοινωνίας και της Πρόληψης ή Διαχείρισης συγκρούσεων, της Άριστης Εξυπηρέτησης Πελατών κ.ο.κ.

Λεπτομέρειες του προγράμματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr)

Περισσότερα:http://www.eias.gr/images/files/DIPLOMA%20IN%20BUSINESS%20ADMINISTRATION_EIA%CE%A3-%CE%9F%CE%A0%CE%91_April%202017.pdf